U NAS KUPISZ skrzynki pocztowe przelotowe, skrzynka z domofonem, wideodomofony, kamery CCTV, ogrzewanie elektryczne Elektra, usugi elektryczne Wrocaw.
UWAGA! Nasz serwis uywa cookies (brak zmiany ustawienia przegldarki oznacza zgode na to Polityka Cookies)
Twj koszyk  |  Logowanie/Rejestracja   
Tesamed
Znajd: 
O firmie |  Oferta usug |  Innowacje |  Kontakt
Przepraszamy za chwilowe utrudnienia zwizane z dziaaniem strony.
Strona gwna » Regulamin
Produkty w sprzeday
Usugi i projekty
Automatyka przemysowa
Linie produkcji pelletu
Dla inwestorw - bioenergia odnawialna
Produkcja i sprzeda palletu
Usugi teletechniczne - instalatorstwo Wrocaw
Inteligetny budynek i ogrd
Mae elektrownie wiatrowe
Reklamy obrotowe na wiatr
Koszyk
...jest pusty
Kontakt - biuro handlowe
SKLEP TEL: (71) 330 65 35
biuro@tesamed.com.pl

Godziny pracy od 9-17

USUGI INSTALACYJNE
TEL: 502 125 752 biuro@tesamed.com.pl
Producenci
Bestsellery
01.18A2 Urmet Wzmacniacz domofonowy analogowy
02.1140/1 Signo Urmet, biay Unifon domfonowy
03.Projekt elektrowni wiatrowej 1kwh
04.S551 KAMERA VIDOS STACJA BRAMOWA
05.Skrzynka listowa stal nierdzewna do kamer Kenwei
06.Kenwei KW-1370MC-1B-420 Panel z kamer kolorow aluminum szczotkowane
07.M670B MONITOR WIDEODOMOFON VIDOS 7'' kolor czarny
08.Skrzynka na listy 1 przycisk stal szlifowana nierdzewna z domofonem
09.1133/42 Unifon domofonowy ATLANTICO URMET - srebny
10.Skrzynka listowa stal nierdzewna z kamer VIDOS /Competition
11.Skrzynka na listy 2 przyciski stal nierdzewna z domofonem
12.M670WS1 MONITOR WIDEODOMOFON VIDOS 7'' z pamici kolor biay
13.Skrzynka listowa niska stal nierdzewna szlifowana
14.Kamera kompaktowa K2 603HIR do monitoringu
15.Kenwei KW-1380MC-1B-420 Panel z kamer kolorow
16.Kenwei KW-S702C/W200-BWideomonitor z funkcj pamici
17.Kenwei KW-S702C-B Wideomonitor domofonowy
18.Kenwei KW-S704C Wideomonitor w kolorze biaym
19.Kenwei VKW-1380EMC-1B Panel z kamer kolorow z czytnikiem kluczy RFID
20.Skrzynka na listowa srebrna do kamery Kenwei
21.Zestaw wideodomofonowy BIANCA CAME
22.1140/41 Signo Urmet, grafit Unifon domofonowy
23.Niska Skrzynka na listy stal szlifowana nierdzewna, inox z domofonem
24.System przeciwoblodzeniowy podjazdu ogrzewanie podjazdu 5 mb sterowanie pautomatyczne
25.Niska Skrzynka na listy z domofonem w kolorze antracyt RAL 7016
Nowoci w sklepie
Commax CDV-35U(DC) monitor videodomofonowy obudowa niebiesko szara
Commax CDV-35U(DC) monitor videodomofonowy obudowa niebiesko szara
820,00z
Informacje i cenniki
Cennik
Wysyka i Zwroty
Bezpieczestwo
Korzystanie z Serwisu
Dokumenty
Broszury
Cenniki
Instrukcje
Katalog produktu
Regulamin

Niniejszy regulamin okrela zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedajcego pod adresem tesamed.com.pl

Sprzedajcym jest Przedsiebiorstwo Innowacyjne Tesamed Sp. z o.o. z siedziba we Wrocawiu
zwane take zamiennie Usugodawca. Kontakt z Usugodawc mona uzyska: pod numerami telefonów : 502 125 752 lub korzystajac z adresu poczty elektronicznej: biuro@tesamed.com.pl

Niniejszy Regulamin okrela zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów przy wykorzystaniu rodków porozumiewania si na odlego (za porednictwem Strony sklepu lub telefonicznie ), korzystania z usug wiadczonych drog elektroniczn, w tym prawa i obowizki Sprzedawcy/Usugodawcy i Klienta/Konsumenta.

W zakresie usug wiadczonych drog elektroniczn niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pón. zm.).


1 Definicje
1. Regulamin niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujacy) osoba prawna, jednostka organizacyjna niebdca osob prawn, której ustawa przyznaje zdolno prawn lub osoba fizyczna posiadajca zdolno do czynnoci prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
3. Konsument osoba fizyczna zdefiniowana w art. 21 1 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonujca czynnoci prawnej ze Sprzedawc/Usugodawc niezwizanej bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow.
3. Przedmiot transakcji - Towary i usugi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedajacy dokada wszelkich stara, aby prezentowana na stronach oferta, bya aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie byy dostpne, Sprzedajacy zobowiazuje si do niezwocznego poinformowania Kupujacego o zaistniaej sytuacji telefonicznie lub droga mailowa.
4. Towar rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzeday.
5. Usuga dodatkowa usuga wiadczona przez Usugodawc na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w zwiazku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt Towary i Usugi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzeday umowa sprzeday Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomidzy Usugodawca a Klientem, z wykorzystaniem rodków porozumiewania si na odlego (w tym droga telefoniczna).
8. Sklep Internetowy tesamed.com.pl serwis internetowy dostpny pod adresem tesamed.com.pl za porednictwem którego Klient moe kupi Produkt.
9. Strona Sklepu kada strona, badz podstrona www znajdujaca si pod adresem tesamed.com.pl
11. Zamówienie owiadczenie woli Klienta okrelajace jednoznacznie rodzaj i ilo Produktów, sposób dostawy Produktu, sposób patnoci za Produkt, dane Klienta niezbdne do realizacji zamówienia, informacj o chci otrzymania faktury VAT, ewentualne inne uwagi Klienta. zmierzajace bezporednio do zawarcia Umowy Sprzeday na odlego za porednictwem Sklepu Internetowego.
12 Trway nonik materia lub narzdzie umoliwiajce Klientowi lub Sprzedawcy/Usugodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobicie do niego, w sposób umoliwiajcy dostp do tych informacji w przyszoci przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje su, które pozwalaj na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
2 Zasady ogólne
1. Warunkiem zoenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupujacego/Konsumenta jest zapoznanie si z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowie w czasie realizacji Zamówienia.
2. Klient/Konsument jest zobowizany do przestrzegania postanowie Regulaminu.
3. Sklep internetowy tesamed.com.pl prowadzi tylko sprzeda detaliczn za porednictwem sieci Internet. 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie tesamed.com.pl sa fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostay legalnie wprowadzone na rynek polski.
3 Skadanie zamówie
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sa cenami brutto podanymi w zotych polskich (zawieraja podatek VAT). Podane ceny nie obejmuja kosztów wysyki.
2. Zamówienia przyjmowane sa przez stron internetowa, telefonicznie lub droga mailowa.
3. Zamówienia skadane poprzez stron internetowa mona skada 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu przez cay rok. Zamówienia skadane droga telefoniczna lub mailowa jest moliwe wyacznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeli Kupujacy prawidowo wypeni formularz zamówienia i prawidowo poda dane kontaktowe w tym dokadny adresu, na który Towar ma by wysany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku Klienta bdcego Konsumentem Sprzedawca po rozmowie telefonicznej przesya do Klienta potwierdzenie treci proponowanej Umowy sprzeday, w tym informacj nt. ceny oraz kosztów dostawy. Potwierdzenie to przesyane jest na papierze lub innym trwaym noniku (np. poczt elektroniczn lub sms). Klient po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia treci proponowanej umowy skada owiadczenie o zawarciu Umowy sprzeday owiadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzeday jest skuteczne, jeeli zostao utrwalone na papierze lub innym trwaym nonik (np. w formie wiadomoci przesanej poczt elektroniczn/sms )
5. W wypadku gdy podane dane nie sa kompletne, Sprzedajacy skontaktuje si z Kupujacym. Jeli kontakt z Kupujacym nie bdzie moliwy, Sprzedajacy ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujacy wyraa zgod na wystawianie i przesyanie droga elektroniczna, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególnoci takich jak: faktury VAT z zaacznikami, faktury VAT korygujace z zaacznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedajacego równie do wystawiania i przesyania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporzadzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie skadania Zamówienia, Kupujacy moe wyrazi zgod na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedajacego w celu ich przetwarzania w zwiazku z realizacja Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujacy ma prawo do wgladu w swoje dane, ich poprawiania oraz adania ich usunicia.
8. Kupujacy moe skorzysta z opcji zapamitania jego danych przez system w celu uatwienia procesu skadania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujacy powinien poda login i haso, niezbdne do uzyskania dostpu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Haso jest ciagiem znaków ustalanych przez Klienta. Haso Klienta nie jest znane Sprzedajacemu i Klient ma obowiazek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowoanym dostpem osób trzecich.
9. Po zoeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczna odpowied? ze sklepu potwierdzajaca przyjcie zamówienia.
10. Czas rozpoczcia realizacji zamówienia pokrywa si z momentem wpywu wpaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku patnoci przelewem lub wyborem opcji za pobraniem.
4 Koszty i termin wysyki

1. Towar wysyany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo droga mailowa. Sklep poinformuje Klienta niezwocznie o nieprawidowo wypenionym formularzu zamówienia, który uniemoliwia dokonanie wysyki lub moe ja opó?ni.
2. Towar jest dostarczany za pomoca wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za porednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje moliwo odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedajacego lub dostaw bezporednio przez Sprzedawc.
3. Przesyka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówie z opcja przesyki za pobraniem. Przy wyborze opcji patnoci przelew do czasu podanego na stronach serwisu naley doliczy czas zaksigowania rodków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-3 dni robocze).
4. Kupujacy jest obciaany kosztami dostawy (wysyki) okrelonymi w cenniku transportu. Wysoko opat uzaleniona jest od rodzaju transportu, suma wagi zamówionych produktów oraz sposobu patnoci. Kupujacy moe si zapozna z cennikiem w kadej chwili klikajac zakadk Wysyka i Zwroty".
5 Patnoci

1. Na kady sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktur).
2. Patno za zamówiony towar moe nastapi za pobraniem (przy odbiorze towaru), za porednictwem systemu patnoci elektronicznych przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu/usugi Usugodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu patnoci.
6 Odbiór towaru
1. Dostawy sa realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyki z poczty lub od kuriera naley sprawdzi, czy opakowanie nie ulego uszkodzeniu w transporcie. W szczególnoci naley zwróci uwag na stan tam lub plomb naklejonych na przesyk. W przypadku, gdy opakowanie przesyki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (tamy) sa zerwane naley nie przyjmowa przesyki i w obecnoci kuriera sporzadzi protokó szkody oraz skontaktowa si jak najszybciej ze sprzedawca w celu wyjanienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidowoci w zakresie stanu ilociowego lub jakociowego przesyki przy odbiorze moe mie negatywny wpyw na wynik rozpatrzenia roszcze Klienta z tytuu uszkodzenia czy okradzenia przesyki w transporcie.
6 Odstapienie od umowy

1. Konsument, który zawar umow na odlego, ma prawo do odstapienia od umowy bez podania przyczyny skadajac stosowne owiadczenie na pimie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysuguje przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy si od dnia dostawy rzeczy Konsumentowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysanie owiadczenia drog pisemn przed jego upywem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzeday konsumenckiej, a wic stosuje si wyacznie do sprzeday osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiazanym z dziaalnocia zawodowa lub gospodarcza.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjty tylko i wyacznie wtedy, gdy bdzie odesany w peni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria bda nieuszkodzone oraz nie bda nosiy ladów uywania, wiadczacych o innym wykorzystywaniu produktu, ni tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawa, moliwoci zwrotu nie podlegaja: wiadczenia usug rozpocztego, za zgoda Konsumenta, przed upywem terminu, o którym mowa dotyczacych wykonanych produktów usug na zamówienie cile zwiazanych z jego osoba, wiadcze, które z uwagi na ich charakter nie moga zosta zwrócona .
5. W przypadku skorzystania z prawa odstapienia od umowy, zwracany towar naley odesa na adres siedziby Usugodawcy. FORMULARZ ODSTPIENIA OD UMOWY - POBIERZ
6. Do przesyki zwrotnej naley doaczy pisemne owiadczenie o odstapieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwróci zapat.
7. W ciagu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z owiadczeniem o odstapieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeeli towar spenia wymienione w punkcie niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygujaca. Orygina i kopia faktury zostana wysane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesa podpisana kopi faktury korygujacej. Po jej otrzymaniu, w ciagu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapaty na wskazane konto Klienta. Konsument ponosi bezporednie koszty zwrotu rzeczy.
7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadaja gwarancj producenta, importera lub sprzedawcy, obowiazujaca na terenie Polski. Czas gwarancji kadego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegóowe warunki realizacji gwarancji sa okrelone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Wikszo produktów posiada gwarancje realizowane bezporednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokadne adresy punktów serwisowych znajduja si na kartach gwarancyjnych doaczanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujacy moe take przeprowadzi procedur reklamacyjna z tytuu Gwarancji za porednictwem Sprzedajacego.
2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usugodawca, produkt naley odesa na koszt Usugodawcy, na adres Usugodawcy.
3. Naprawiony produkt odsyany jest do Klienta na koszt Usugodawcy.
4. W przypadku niezgodnoci towaru z umowa reklamowany towar wraz z pismem okrelajacym rodzaj niezgodnoci oraz oczekiwania dotyczace sposobu realizacji naszych zobowiaza, naley odesa na koszt Usugodawcy (podstawa prawna ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzadzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). 5. Klient traci uprawnienia okrelone w ustawie o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeeli przed upywem dwóch miesicy od stwierdzenia niezgodnoci towaru z umowa nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysanie zawiadomienie przed jego upywem. W przypadku sprzeday niestanowiacej sprzeday konsumenckiej, wyacza si przepisy zawarte w artykuach 556-576 Kodeksu cywilnego.
8 Polityka prywatnoci oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w zwiazku z zakupami jest Usugodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane sa w celu realizacji umów sprzeday, w zawiazku z tym moga by przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostaw zakupionych towarów do klienta. Klienci maja prawo dostpu do treci swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane sa przekazywane dobrowolnie.
9 Postanowienia kocowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzadzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikajace ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w zwiazku z wykonywaniem zawartych umów midzy Sklepem a Klientami, bda rozpatrywane przez Sad waciwy wedug przepisów o waciwoci rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usugodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeeniem, i do umów zawartych przed zmiana Regulaminu stosuje si wersj Regulaminu obowiazujaca w chwili zoenia zamówienia przez Klienta.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wycza ani ogranicza jakichkolwiek praw Klienta lub Klienta bdcego jednoczenie Konsumentem przysugujcych mu na mocy bezwzgldnie wicych przepisw prawa. W przypadku niezgodnoci postanowie niniejszego Regulaminu z powyszymi przepisami, pierwszestwo maj te przepisy.
4. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014r.

Kontynuuj
Strona gwna |  Kontakt |  Regulamin
Na zamwienie: skrzynki pocztowe z domofonem, skrzynka z kamerami video, skrzynka stal nierdzewna z napisem, skrzynki stalowe podtynkowe, skrzynki wielowrzutowe, skrzynka zawieszana.

Oferujemy kompletne linie produkcji pelletu. Mamy gotowy projekt na budow biogazowni. U nas kupisz tanie ogrzewanie elektryczne, domofony i videodomofony, skrzynki pocztowe dla domu i bloku.
Monitoring IP - bezpieczestwo w domu i ochrona mienia. Elektra ogrzewanie elektryczne - ogrzewanie podogowe i przeciwoblodzeniowe.
2009-2018 © Copyright by Tesamed - Wrocaw. Wszystkie prawa zastrzeone. All Rights Reserved.