U NAS KUPISZ skrzynki pocztowe przelotowe, skrzynka z domofonem, wideodomofony, kamery CCTV, ogrzewanie elektryczne Elektra, usługi elektryczne Wrocław.
UWAGA! Nasz serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na Politykę Cookies)
Tesamed
W przypadku problemów ze stroną prosimy o kontakt mailowy biuro@tesamed.com.pl
Produkty w sprzedaży
Usługi i projekty
Automatyka przemysłowa
Linie produkcji pelletu
Dla inwestorów - bioenergia odnawialna
Produkcja i sprzedaż pelletu
Usługi teletechniczne - instalatorstwo Wrocław
Inteligetny budynek i ogród
Małe elektrownie wiatrowe
Reklamy obrotowe na wiatr
Koszyk
...jest pusty
Producenci
Bestsellery
01.Skrzynka listowa stal nierdzewna do kamer Kenwei
02.Kenwei KW-1370MC-1B-420 Panel z kamerą kolorową aluminum szczotkowane
03.Skrzynka na listy 1 przycisk stal szlifowana nierdzewna z domofonem
04.Skrzynka na listy 2 przyciski stal nierdzewna z domofonem
05.1133/42 Unifon domofonowy ATLANTICO URMET - srebrny
06.Skrzynka listowa niska stal nierdzewna szlifowana
07.Kenwei KW-S702C/W200-BWideomonitor z funkcją pamięci
08.Skrzynka na listowa srebrna do kamery Kenwei
09.System przeciwoblodzeniowy podjazdu ogrzewanie podjazdu 5 mb sterowanie półautomatyczne
10.Skrzynka listowa niska grafitowa 7024 lub kolor antracytowy 7016
11.Skrzynka na listy 1 przycisk z wbudowanym zamkiem szyfrowym stal nierdzewna
12.Skrzynka listowa wąska stal szlifowana nierdzewna
13.Skrzynka pocztowa czarna z funkcją domofonu
14.18A2 Urmet Wzmacniacz domofonowy analogowy
15.1140/1 Signo Urmet, biały Unifon domfonowy
Nowości w sklepie
Skrzynka na listowa z napisem czarna/anatracyt/ grafit do kamery Kenwei
Skrzynka na listowa z napisem czarna/anatracyt/ grafit do kamery Kenwei
690,00zł
Informacje i dokumenty
Wysyłka i zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Broszury
Instrukcje
Katalog produktu

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem tesamed.com.pl

Sprzedającym jest Przedsiebiorstwo Innowacyjne Tesamed Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu zwane także zamiennie "Usługodawca". Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu 502 125 752 lub korzystajac z adresu poczty elektronicznej: biuro@tesamed.com.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem Strony sklepu lub telefonicznie), korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy i Klienta/Konsumenta.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Konsument - osoba fizyczna zdefiniowana w art. 21 1 Kodeksu Cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą/Usługodawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji - Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiazuje się do niezwłocznego poinformowania Kupujacego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub droga mailowa.
 5. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w zwiazku z charakterem sprzedawanych produktów.
 7. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawca, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym droga telefoniczna).
 9. Sklep Internetowy tesamed.com.pl i serwis internetowy dostępny pod adresem tesamed.com.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 10. Strona Sklepu - każda strona, badź podstrona www znajdujaca się w domenie (pod adresem) tesamed.com.pl
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT, ewentualne inne uwagi Klienta zmierzajace bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy/Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupujacego/Konsumenta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Klient/Konsument jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Sklep internetowy tesamed.com.pl prowadzi tylko sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie tesamed.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

§3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmuja kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetowa, telefonicznie lub droga mailowa.
 3. Zamówienia składane poprzez Stronę Internetowa można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane droga telefoniczna lub mailowa jest możliwe wyłacznie w godzinach podanych u dołu witryny Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca, po rozmowie telefonicznej, przesyła do Klienta potwierdzenie treści proponowanej Umowy sprzedaży, w tym informację nt. ceny oraz kosztów dostawy. Potwierdzenie to przesyłane jest na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną lub sms). Klient po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia treści proponowanej umowy składa oświadczenie o zawarciu Umowy sprzedaży - oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośnik (np. w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną/sms)
 5. W wypadku, gdy podane dane nie sa kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporzadzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w zwiazku z realizacja Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wgladu w swoje dane, ich poprawiania oraz żadania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiazek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzajaca przyjęcie Zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji "za pobraniem".

§4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo droga mailowa. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomoca wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedajacego lub dostawę bezpośrednio przez Sprzedawcę.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcja przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-3 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciażany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sumy wagi zamówionych produktów oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikajac zakładkę Wysyłka i Zwroty.

§5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastapić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewem na konto bankowe Sklepu.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu/usług Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności.

§6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W przypadku chęci zamówienia dostawy towaru do innego kraju na terenie Uni Europejskiej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 502 125 752.
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§7 Odstapienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstapienia od umowy bez podania przyczyny składajac stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostawy przesyłki Konsumentowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłacznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiazanym z działalnościa zawodowa lub gospodarcza.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będa nieuszkodzone oraz nie będa nosiły śladów używania, świadczacych o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegaja: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa dotyczących wykonanych produktów/usług na zamówienie ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie moga zostać zwrócone.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstapienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Usługodawcy wraz z wypełnionym formularzem. Prawidłowy formularz jest dostępny na naszej stronie FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołaczyć wyżej wspomniane oświadczenie o odstapieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 7. W ciagu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstapieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisana kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciagu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§8 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiazującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajduja się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
 3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiazań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w zwiazku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiazku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane sa przekazywane dobrowolnie.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające, z stosowaniem niniejszego Regulaminu i w zwiazku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będa rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiazujaca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta lub Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014r.

Na zamówienie: skrzynka pocztowa z domofonem, skrzynka z kamerami video, skrzynka stal nierdzewna z napisem, skrzynka stalowa podtynkowa, skrzynka wielowrzutowa, skrzynka zawieszana.


Oferujemy kompletne linie produkcji pelletu. Mamy gotowy projekt na budowę biogazowni. U nas kupisz tanie ogrzewanie elektryczne, domofony i wideodomofony, skrzynki pocztowe dla domu i bloku. Monitoring IP - bezpieczeństwo w domu i ochrona mienia. Elektra ogrzewanie elektryczne - ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe.
2009-2020 © Tesamed - Elektrotechnika dla domu i zakładu. Wszystkie prawa zastrzeżone.